میدونم که میری...

میدونم که تو یه روزی میری

میدونم که میری 

اما مجبورم که ادامه بدم .

مجبورم به خاطر همه چیز هایی که از دست دادم ادامه بدم.

تنها...

تنها اون ته تها اون ته تهای قلبم  یه نوری هست که میگه

                                                                                شاید بمونی...

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
یخ فروش جهنم

سلام آرام عزیزم مطلب خوبی بود ما همه یک روزی باید بریم ولی چه خوبه که با نام نیک و خاطره زیبا بریم و طوری زندگی کنیم که همه از ما و کردار ما در امان باشند. دوست خوبم شبت بخیر[گل][خداحافظ]