بلندااا...

به قله برسیم 

 

 

چرا باید در کوهپایه متوقف شویم

و لذت ایستادن بر دامنه را از دست بدهیم؟

/ 1 نظر / 13 بازدید
ویدا

اغلب به ندرت در می یابیم که پدیده های خارق العاده گرداگردمان را فراگرفته اند . راست گفتی باید لذت بلندی را زندگی کرد .[گل]