اون روز .

دیشب بود که تو تاریکی فهمیدم چی کشیدی اون روز ها 

میدونم که این یک هزارم اون چیزی نیست که تو تو اون صحرا تحمل کردی

ولی چقدر سخته که تنهات بزارن

یا امام حسین مراقب همه جوونا باش

/ 2 نظر / 10 بازدید
سرونازشییییییراز

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی ... ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی....[گل]

سرونازشییییییراز

میخواهم دنیا را بــــــــــــدهم برایم تنـــــــــگ کننـــــــــــــــــد به انــــدازه " آغــــــــــــــــــوش " تــــــــــــــــــــــــو تا وقتی به آغوشت میرســــــــــــــــم....[ماچ] ممنونم ...../ سسسسسسسسلام : صبح تون بخیر و شادییییییییییییی[گل] بدانم همه دنیا از آن من است.